ustawy

Jak przebiega podział nieruchomości? Najważniejsze rady.

Zmiany na rynku nieruchomości
Author: FreeMind
Source: FreeMind
Podział nieruchomości jest jedną z podstawowych usług, proponowanych przez firmy, których głównym polem działalności jest geodezja. Proces ten jest również jednym z najważniejszych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów przygotowywania projektów podziału gruntów jest efektywne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności realizowanych prac z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.