konsultacje

Instruktaże pracownicze - potrzebne informacje

kask
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Przeprowadzenie szkolenia BHP przez chlebodawcę to jego obowiązek nie tylko przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracobiorcę. Jest ono bowiem ważne jedynie przez pewien czas. Podstawę ustawową omawianego obowiązku pracodawcy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie musi on umożliwić pracownikom odbycie szkolenia tyczącego się bezpieczeństwa i higieny pracy. Tyczy się to wszystkich pracobiorców zaangażowanych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych jak też tak zwanej kadry kierowniczej - niezależnie od realizowanych przez nich czynności.

Konsulting it czasami okazuje się być niezbędny

Spotkanie w firmie konsultingowej
Author: Elkhart Lake's Road America
Source: http://www.flickr.com
Konsulting it może się spisać w każdej firmie. Nie powinniśmy okazać się we wszystkim dobrzy, a co się z tym wiąże, ma szansę się okazać, że chcąc wprowadzić w życie jakieś zmiany złączone z informatyczną kwestią zakładu, nie posiadamy pojęcia, czy będą one właściwe i posłużą do rozkwitu.