kodeks pracy

Zachowanie wg przepisów i zasad bhp jest istotne

bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina obszerna i wieloaspektowa. Jest to to zestaw regulacji, procedur, oraz środków organizacyjnych, technicznych i badawczych mających na celu pewne świadczenie pracy w odpowiednich warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie naruszyć regulacji i zasad bhp, gdyż może to wywołać ujemne skutki dla zdrowia, życia i mienia, a także owocuje odpowiedzialnością prawną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl zarządzeń, na pracodawcy ciąży zadanie zabezpieczania życia i zdrowia własnych pracowników. Wykonywać to musi przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym funkcjonalności, socjologii, psychologii i medycyny pracy.

Instruktaże roczne dla naszych zatrudnionych

szkolenie
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Jednym z podstawowych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na w tymże temacie można znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji i utrwalenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP a również zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.