Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/vhosts/02designs.com/includes/menu.inc).

Jak przebiega podział nieruchomości? Najważniejsze rady.

Podział nieruchomości to jedna z podstawowych usług, proponowanych przez firmy, których głównym polem działalności jest geodezja. Jest to również jeden z najważniejszych elementów gospodarki nieruchomościami. Jednym z celów tworzenie projektów podziału gruntów jest skuteczne wykorzystanie potencjału danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność realizowanych prac z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.
Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z gruntu objętego podziałem.

Kiedy przekonasz się, że znajdujący się w tym miejscu post jest godny uwagi, kliknij ten link, a znajdziesz więcej siatki z włókna szklanego analogicznych materiałów!

Jest to istotny element procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do planowanej inwestycji. Umożliwia również dysponowanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.

Prawnie, procedura podziału gruntu, jest umocowany w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie przywołane regulacje prawne określają zasady, w ramach których funkcjonują podmioty oferujące usługi geodezyjne - odsyłam do tej strony.

W myśli Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowi grunt wraz z częściami składowymi. Wyjątkiem od tej reguły są budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Proces podziału nieruchomości obejmuje podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami - zajmuje się tym pracownik geodezyjny. Cały proces przeprowadzany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

- przygotowanie roboczego podziału,

- ocenę zgodności projektu z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

- przedstawienie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,- uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie dokumentacji podziałowej przez PODGiK.


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania.

Czy zadziwił Cię prezentowany artykuł? Żeby zgłębić temat wejdź tutaj i poznaj więcej szczegółów (https://domymax.pl/projekty-domow/domy-blizniacze/) - z pewnością będą dla Ciebie zadziwiająco interesujące.

Pierwszym jest tryb administracyjny, dotyczący gruntów budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa.

Do wniosku dotyczącego podziału nieruchomości załączyć trzeba:

- dokument potwierdzający własność nieruchomości,

- wyciąg z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz duplikat mapy ewidencyjnej,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu lokalnego,

- wstępny projekt podziału.

Warunkami koniecznymi, umożliwiającymi podział gruntu są zgodność z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej.


Author: M.G.